limerick-groninger

Een blog over Ierland.


Een reactie plaatsen

Ierland schrijft geschiedenis.

Afgelopen weekend schreef Ierland geschiedenis toen het via een referendum stemde of het burgerlijk huwelijk zou worden opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Sinds 2007 ben ik als fotograaf nauw betrokken geweest bij de Pride beweging in Limerick en heb er veel vriendschappen aan over gehouden. Nog nooit heb ik mijn vrienden zo gestresst gezien als de voorgaande weken. De nee-campagne voerde een smerige strijd met veel foute informatie waarmee ze probeerden mensen bang te maken en er werd al gezegd dat ze er in waren geslaagd. De spanning steeg naarmate de vrijdag dichterbij kwam en op de dag zelf liepen de stembureau’s vol. Er waren zelfs mensen uit Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en Canada teruggekomen om te stemmen, aangezien het voor een referendum niet per post kon. Vrijdagavond bleven veel van mijn vrienden thuis. Af en toe was er een bericht op Facebook maar sommigen kozen er voor om juist niet naar berichten te kijken. Tien uur ’s avonds sloten de stemlokalen en begon het tergende wachten.
Om 8 uur zaterdagochtend zat ik al aan de radio gekluisterd en luisterde naar de zender Newstalk die de hele ochtend aan het referendum gewijd had. Af en toe zat ik een traantje weg te pinken bij de emotionele verhalen die in interviews voorbij kwamen en luisterde met gemengde gevoelens naar wat mensen in de afgelopen weken in interviews op straat hadden gezegd. Het leek alsof de angstzaaiende nee-campagne succes had gehad want er waren vrij veel mensen die steeds weer praatten over dat een kind een moeder en vader nodig heeft. Vooral in het noordwesten leek de meerderheid fel tegen het homohuwelijk te zijn. Om 9 uur begonnen de eerste, voorzichtige, hoopvolle berichten binnen te sijpelen en en om een uur of 10 was het eigenlijk al wel duidelijk dat het een gelopen race was, de vraag was alleen nog hoe groot de marge zou zijn.
Om half 12 begaf ik me naar de Universtiteit van Limerick, waar men in de sporthal de stemmen aan het tellen was. Om ongeveer kwart voor 2 was duidelijk dat het graafschap en de stad Limerick met een ruime meerderheid voor hadden gekozen. Meteen na dit resultaat waren we getuige van een huwelijksaanzoek. ’s Middags om half 5 brachten we door in een kroeg waar het Limerickse LGBT commitee een groot scherm had geregeld om de landelijke uitslag op TV te kunnen volgen. Veel aanwezigen konden nog nauwelijks geloven dat het zo goed ging. Om half 7 ’s avonds was de einduitslag eindelijk bekend: 62.1 procent voor en 37.9 procent tegen. Er werd gejuicht, men viel elkaar in de armen en tranen van geluk en opluchting vloeiden rijkelijk. Als fotograaf was ik er bij aanwezig maar besloot om de meest emotionele momenten te delen door mijn vrienden te omhelzen in plaats van te fotograferen. Ik kon door mijn tranen zowieso niet zoveel door de zoeker zien. Het was een geweldige, emotionele ervaring om bij dit historische moment aanwezig te zijn en het te kunnen delen met mijn vrienden die zolang voor gelijke rechten hebben gestreden.

Vreugde en opluchting bij de einduitslag van het huwelijksreferendum.

Vreugde en opluchting bij de einduitslag van het huwelijksreferendum.

dolf_patijn_Limerick_marriage_equality_Billie_Kate_01

Billie vraagt Kate ten huwelijk net na het bekend worden van de positieve uitslag in het graafschap Limerick. Zij zijn de eersten uit mijn LGBT vriendenkring.


Een reactie plaatsen

Grimmige stemming.

22 mei gaat Ierland naar de stembus voor een referendum. Het referendum gaat over twee onderwerpen. Het eerste is eigenlijk nietszeggend en belachelijk. Het gaat over de vraag of men de leeftijd voor presidentskandidaten naar beneden moet brengen tot 21 jaar, iets wat totaal onnodig is want men zal hopelijk altijd een president kiezen die de nodige levenservaring heeft en de nodige ervaring in bestuurlijke functies.

Het tweede onderwerp is echter erg belangrijk. Het gaat over een grondwetswijziging die het mogelijk maakt voor stelletjes van het zelfde geslacht om te trouwen. Het homohuwelijk, populair gezegd.
Het is jammer dat dit via een referendum geregeld moet worden want het referendum kost klauwen vol geld dat veel beter aan iets anders besteed had kunnen worden. Volgens de Ierse wet moet echter iedere grondwetswijziging via een referendum gaan.

Het ziet er naar uit dat het zogenaamde same sex marriage er wel door komt maar helaas is er een groep mensen die zich Christenen noemt die een vuile nee campagne voeren. Ze proberen mensen bang te maken en het zo voor te stellen dat het belang van kinderen voorop moet staan en dat kinderen door het homohuwelijk in gevaar worden gebracht. Wat een onzin. De rechten van het kind zijn in Ierland goed geregeld en er zijn homostellen die kinderen als foster child in huis hebben. De nee stemmers brengen soms zelfs erg vuile, gemene folders rond waarin verwezen wordt naar homoseksuele kinderverkrachters.
De verstokte katholieken zijn vooral bang dat de heiligheid van het huwelijk als een verbintenis tussen man en vrouw aangetast wordt.
Het gaat hier echter helemaal niet om een kerkelijk huwelijk. Waar men in Ierland voor strijdt is het civiele huwelijk. Als de kerken er niet aan mee willen werken dan moeten ze dat zelf maar weten.

De nee stemmers brengen ook het argument in dat er al civil partnership is voor homostellen in Ierland. Civil partnership is echter niet hetzelfde als het civiele huwelijk. Een hoop zaken zijn niet via civil partnership geregeld. Wanneer een van de partners een kind heeft, gaat de zeggenschap niet over op de andere partner als de biologische ouder van het kind komt te overlijden. Binnen een huwelijk is dat wel automatisch geregeld. Zo zijn er veel meer zaken die wel via een huwelijk geregeld zijn en niet binnen het civil partnership. Een belangrijk verschil is dat huwelijk een grondwettelijk recht is dat alleen doormiddel van een referendum kan worden veranderd terwijl civil partnership doormiddel van een wetswijziging heel gemakkelijk weer veranderd kan worden. Het is niet beschermd middels de grondwet.

Door al die negatieve inbreng van de nee stemmers is de sfeer rondom het referendum grimmig geworden. Hopelijk hebben de meeste Ieren een gezond stel hersens en een redelijk open opstelling en laten ze zich niet door de nee campagne van de wijs brengen. De argumenten die de nee stemmers namelijk inbrengen zijn over het algemeen belachelijk en heel gemakkelijk te weerleggen. Ja is eigenlijk de enige logische keuze.

Hier beneden zie je drie nee posters en een ja poster. Van de drie nee posters zijn er twee helemaal niet relevant vandaar dat ze door de persoon die ze op internet heeft gezet zijn doorgekruist.

no campaign yes campaign